Nâng “chất”, tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ mới

Thi đua học tập và làm theo Bác

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đảng ủy xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch, chọn 5 tổ chức cơ sở đảng làm điểm chỉ đạo thực hiện. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; xuất hiện phong trào thi đua sôi nổi, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo của tập thể, cá nhân tiêu biểu. Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đã tuyên dương 73 tập thể và 167 cá nhân điển hình tiên tiến.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, có 73 tập thể và 167 cá nhân điển hình tiên tiến trong Đảng bộ được tuyên dương.

Bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, thông qua các kênh thông tin đại chúng và các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các cuộc họp cơ quan, đơn vị. Qua đó, tiếp tục làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, trước hết là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân. Từ đó, đã phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhân rộng những điển hình

Năm 2020, qua thời gian thực hiện các chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên” và “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, đã tạo sự lan tỏa, đồng thuận, nhất quán trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều tổ chức, cá nhân có phong trào tốt, cách làm hay, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng vị trí công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh; đồng thời, mạnh dạn phê phán những tiêu cực, đấu tranh xây dựng nội bộ, nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… mang lại hiệu quả thiết thực.

Điển hình, Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau “Rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng”; Công ty Điện lực Cà Mau “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong đơn vị”; Viễn thông Cà Mau “Trung thực, trách nhiệm, đoàn kết, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”; và nhiều tập thể, cá nhân có những phong trào tốt, việc làm hay…

Năm 2020, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã bầu chọn được 47 tập thể và 75 cá nhân tiêu tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, khen thưởng và điển hình tiên tiến. Đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa tươi thắm, là những tấm gương tiêu biểu điển hình, cần nhân rộng trong toàn Đảng bộ. Tính đến nay, Đảng bộ DCĐ đã tổ chức được 3 cuộc tuyên dương, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện; từ đó phong trào học tập và làm theo Bác ngày càng được nhân rộng và lan tỏa.

Nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa được phối hợp tổ chức trong nhiệm kỳ qua: Xây dựng nhà “Vì người nghèo”, “Hiến máu nhân đạo”, hoạt động dã ngoại, về nguồn, thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho gia đình chính sách, gia đình có công với nước… Qua hoạt động thực tiễn, xuất hiện nhiều nhân tố mới, các đề tài sáng kiến ứng dụng khoa học, kỹ thuật được áp dụng có hiệu quả trên các lĩnh vực, nhiều tấm gương điển hình “người tốt, việc tốt” được tuyên dương, nhân rộng.

Nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa được phối hợp tổ chức trong nhiệm kỳ qua: Xây dựng nhà “Vì người nghèo”, “Hiến máu nhân đạo”, hoạt động dã ngoại, về nguồn, thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho gia đình chính sách, gia đình có công với nước…

Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh, ông Lê Minh Khởi nhấn mạnh: “Kết quả đạt được 5 năm qua là rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Đảng bộ trong thời gian tới. Nhiệm kỳ qua, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phấn đấu của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng bộ DCĐ đã đoàn kết, nhất trí triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có sự chuyển biến tích cực, Đảng bộ kịp thời triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *