U Minh thực hiện đạt và vượt 12/16 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Phụng phát biểu khai mạc tại Đại hội.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Phụng cho biết: Nhiệm kỳ qua, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đề ra 16 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện. Đến cuối nhiệm kỳ, có 12 chỉ tiêu đạt và vượt, có 3 chỉ tiêu xấp xỉ đạt và 1 chỉ tiêu đạt dưới 50%.

Đối với mục tiêu đến năm 2020 đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM), mặc dù chưa đạt, nhưng về cơ bản bình quân mỗi xã đạt được 16,43/19 tiêu chí; huyện đạt 4/9 tiêu chí huyện NTM.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tỷ trọng khu vực kinh tế nông nghiệp giảm từ 51% xuống 42%; dịch vụ từ 28% tăng lên 33,5%; công nghiệp, xây dựng đạt 24,5%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 8.800 tỷ đồng.

Với thế mạnh về sản xuất lúa, những năm qua, huyện mở rộng sản xuất lúa theo mô hình Cánh đồng lớn đạt gần 1.500ha, năng suất tăng 2,8% so với sản xuất truyền thống; tổng sản lượng lúa đạt 558.000 tấn, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,6 triệu đồng/người/năm, tăng 14,9 triệu đồng so với năm 2016. Công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 đạt kết quả cao, dự kiến đến cuối năm nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,84%, hộ cận nghèo giảm còn 1,8%.

Hằng năm thu ngân sách của huyện đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 263 tỷ 116 triệu đồng, đạt 107,39% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tăng bình quân hằng năm 1,15%.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

239 đại biểu, đại diện hơn 3.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ, tham dự Đại hội.

Đại hội nhìn nhận, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn 4 chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết đề ra. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội còn ít; một số công trình, dự án đưa vào Nghị quyết thực hiện nhưng tính khả thi không cao do thiếu vốn đầu tư… làm ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của huyện; vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng NTM còn ít. Một số cơ quan, đơn vị quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường chưa chặt chẽ. Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Một ít cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, điều hành thiếu quyết liệt; công tác vận động nhân dân thực hiện một số phong trào thi đua còn hạn chế…

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, huyện đề ra một số chỉ tiêu cụ thể trong chặng đường 5 năm tới: Thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người/năm (tương đương 3.100 USD); phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM; tỷ lệ lao động qua đào tạo (không kể bồi dưỡng, truyền nghề) đạt 40%, giải quyết việc làm cho 20.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2% trở xuống (theo chuẩn nghèo mới); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 90% trở lên…

Chiều nay, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *