an ninh biên giới Quốc gia

Điểm sáng thế trận biên phòng toàn dân

Những năm qua, Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân) luôn chủ động quán triệt các quan điểm của Đảng và Nhà nước, bảo vệ chủ quyền, an ninh