ao cá Bác Hồ

Thân thương ao cá Bác Hồ

Ao cá Bác Hồ nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa đặc biệt của Quốc gia - Khu Di tích Phủ Chủ tịch, nơi Người đã từng nuôi