Ấp 19/5

Chuyện về ấp mang tên ngày sinh của Bác…

Tấm lòng của người dân Cà Mau đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua thời gian luôn sắt son, bền chặt.