ấp Bà Điều

Cử tri xã Lý Văn Lâm: Kiến nghị mở rộng tuyến lộ từ ấp Bà Điều đến ấp Thạnh Điền

Tiếp tục thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp lần thứ chín - HĐND tỉnh khóa IX, sáng nay (6/6), đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Lý