ấp Cái Chim

Huyện Cái Nước: Xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên

Mẫu xét nghiệm dương tính với dịch tả heo châu Phi của hộ ông Nguyễn Thạch Khuôl (ấp Cái Chim, xã Trần Thới, huyện Cái Nước) được Chi cục Chăn nuôi