ấp Chà Là

Người “mát tay” giúp dân thoát nghèo!

Ở ấp Chà Là (xã Phú Thuận, huyện Phú Tân), nhiều bà con không tiếc lời khen ngợi dành cho cô Nguyễn Hồng Hạnh - một người hàng xóm nghĩa tình,