ấp Khánh Hà A

Ngày mùa trên đồng bí đỏ

Sau 2 vụ lúa, một bộ phận người dân ở ấp Khánh Hà A, xã Khánh Bình Đông và Ấp 5, xã Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời) có thêm vụ