ấp Quyền Thiện

Cấp thiết tình hình hạn, mặn!

Khi những ngày dài nắng nóng làm tăng độ mặn trên diện tích hơn 1ha lúa - tôm, khiến cho cánh đồng lúa canh tác giống Một bụi đỏ đang trong