ấp Rạch Lùm A

Người dân ấp Rạch Lùm A có bể thu trữ nước mưa

Ngày 23/3, Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ bàn giao mô hình thu