bài chòi

Nghệ thuật bài chòi

Nếu người dân Nam Bộ say mê đờn ca tài tử, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên ngất ngây với tiếng cồng - chiêng âm vang đại ngàn; vùng Kinh