Bamboo Airways

Mở đường cất cánh!

Dự kiến trong tháng 11 năm nay, Bamboo Airways sẽ mở tuyến bay thẳng từ Hà Nội về Cà Mau và chiều ngược lại - ông Đặng Tất Thắng, Phó tổng