Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng

1 tàu bị chìm tại cửa biển Khánh Hội, thiệt hại gần 1 tỷ đồng

Theo báo cáo của của Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Khánh Hội (huyện U Minh), vào lúc 5 giờ ngày 3/9, tàu thu mua thủy sản mang biển số CM