Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau

Nhịp cầu nghĩa tình đồng hương

Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh và chương trình “Vượt lên số phận” vừa phối hợp với UBND huyện Năm Căn tổ