Ban Liên lạc Hội đồng hương Cà Mau – Bạc Liêu

Khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại xã Trí Phải

Chiều 17/2, Ban Liên lạc Hội đồng hương Cà Mau – Bạc Liêu đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại