Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Việt Nam

Trên 300 triệu đồng cho “Xuân chia sẻ yêu thương”!

Mùa xuân không chỉ là mùa của sức sống mà còn chứa đựng sự yêu thương, sẻ chia, khi những tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi chung tay góp sức