bảng lương

Xây dựng bảng lương cần ưu tiên cho một số ngành đặc thù

Bà Ngô Ngọc Khuê, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ khi đổi mới cải cách tiền lương trong thời gian