Bangkok

Trải nghiệm du lịch tuyến đường R10

Tỉnh Trat nằm trên tuyến du lịch từ Thái Lan đến Cà Mau và ngược lại theo đường R10 (đường Xuyên Á qua hai tỉnh Cà Mau, Kiên Giang của Việt