báo đa phương tiện

Chia sẻ kỹ năng làm báo đa phương tiện

Ngày 25/9, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức khai giảng Khóa bồi dưỡng