Báo Hậu Giang

Sân chơi thể thao của người làm báo

Giải có sự tham gia của 4 đội: Báo Cà Mau, Báo Bạc Liêu, Báo Kiên Giang và Báo Hậu Giang. Thành viên của các đội là những phóng viên, biên tập viên, vốn hằng ngày quen với máy ảnh,