Bảo hiểm thất nghiệp

Cà Mau: Nhiều doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội

Con số công bố mới đây của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh nợ BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp