bão số 3

Tiếp sức người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 3

Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh vừa trao hỗ trợ 10 căn nhà cho hộ dân bị thiệt hại hoàn toàn về nhà ở tại xã Khánh Tiến và Khánh

Thăm, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 3

Theo số liệu thống kê của UBND huyện U Minh về tình hình ảnh hưởng bão số 3 trên địa bàn, tính đến ngày 5/8, có 102 căn nhà dân bị