bảo trì

Nhà máy Xử lý rác thải TP. Cà Mau: Tiếp tục xin gia hạn 3 tháng bảo trì, bảo dưỡng

Sau thời hạn 3 tháng xin bảo trì, bảo dưỡng, Nhà máy Xử lý rác thải TP. Cà Mau vừa có văn bản tiếp tục xin ngưng tiếp nhận rác thải