bảo vệ bãi ven biển

Khởi động chiến dịch trồng rừng ngập mặn, bảo vệ bãi ven biển

Ngày 20/7, tại ấp Kinh Hòn (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Cơ quan Hợp tác phát triển

Phát động phong trào trồng rừng ngập mặn và bảo vệ bãi ven biển ĐBSCL

Sáng nay 20/7, tại xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ)