bảo vệ các loài động vật hoang dã

“Chuyến xe nghệ thuật hoang dã”

Dự án “Chuyến xe nghệ thuật hoang dã” là một hành trình xuyên Việt, được thực hiện trong 2 tháng. Ngoài vẽ tranh, với mục đích giáo dục và nâng cao