bảo vệ chủ quyền

Điểm sáng thế trận biên phòng toàn dân

Những năm qua, Đồn Biên phòng