Bảo vệ sức khỏe nhân dân

Không để dịch COVID-19 lây lan trên diện rộng

Chiều ngày 2/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch COVID-19. Chủ trì tại điểm cầu Cà Mau có