bất hợp pháp

Hướng tới loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp

Đứng trước áp lực về “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) và nguy cơ về “thẻ đỏ” đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam xuất