bầu bổ sung

Miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh do đại biểu HĐND tỉnh bầu

Trong buổi làm việc sáng nay 10/7, tại Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX, HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh do đại