bền vững

Làm nhiều, làm nhanh, phải đi đôi với bảo đảm an toàn lao động

Tai nạn lao động xảy ra sẽ là gánh nặng cho gia đình và xã hội, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất, tài sản, chi phí của doanh

Để con tôm phát triển nhanh và bền vững

Hiện nay, huyện Đầm Dơi có hơn 62.000ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản. Trong đó, diện tích nuôi tôm công nghiệp hơn 2.800ha, hơn 840ha nuôi tôm siêu thâm

Sẽ quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng, tạo động lực cho tỉnh phát triển nhanh, bền vững

Phiên họp chiều 4/12, ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa IX, các đại biểu tiến hành thông qua 25 Tờ trình của UBND