Bệnh viện Hoàn Mỹ

Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân

Ngày 17/10, Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 100 người dân thuộc gia đình chính sách, người có công

Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải hỗ trợ phí phẫu thuật cho một bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Tiếp nối hoạt động “Hành trình vì ước mơ Hoàn Mỹ”, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải đã phối hợp nhóm thiện nguyện miễn 100% viện phí ca mổ