Bí thư

Anh Nguyễn Hoàng Đạo được bầu là Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau

Anh Nguyễn Hoàng Đạo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Cà Mau, được bầu là Bí thư Tỉnh đoàn, thay thế chị Huỳnh Út Mười (được