bia – Không lái xe

“Đã uống rượu, bia – Không lái xe”

Sáng ngày 4/1/2020, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau tổ chức sự kiện đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”. Đây là