biên giới là quê hương

Giữ vững vùng biên

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, Đồn Biên phòng (BP) cửa khẩu Cảng