bờ hồ Vân Thủy

Sau giải tỏa là hiện trạng “nhếch nhác” kéo dài

Một công trình xây dựng không phép, sau nhiều năm với hàng loạt chỉ đạo quyết liệt từ cấp tỉnh đến thành phố, tuy nhiên khi được tháo dỡ thì hiện