bỏ không

Chợ xây hơn 33 tỷ đồng gần như bị bỏ không

Với mục tiêu hướng đến xây dựng các điểm chợ đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và mỹ quan đô thị, thời gian qua, các