Bộ Luật Hình sự

Đơn vị TP. Cà Mau đạt giải Nhất Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2018

Nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần hưởng ứng ngày Pháp luật