Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Bắt giữ tàu nước ngoài sang mạn dầu trái phép

Vừa qua, Tổ công tác phối hợp gồm Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Hải đoàn 42 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát

Những bình nước nghĩa tình

Do nắng nóng kéo dài, dẫn đến tình trạng nhiều hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt, đặc biệt các hộ nghèo lại càng thêm khó khăn. Nhằm giúp hỗ trợ