Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Nghề “độc đáo” ở xứ rừng Cà Mau trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

Nghề muối ba khía (ở huyện Ngọc Hiển) và nghề gác kèo ong (ở huyện Trần Văn Thời, U Minh) vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch