bồn bồn

Bồn bồn Cái Nước: Cầu lớn hơn cung

Bồn bồn Cà Mau được xem là “rau sạch”, có thể chế biến được nhiều món ăn ngon, được người tiêu dùng ở nhiều vùng, miền trong cả nước biết đến

Tổ hợp tác trồng bồn bồn kêu cứu đầu ra

Mô hình hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) góp phần nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, tạo mối liên kết trong sản xuất... Từ đó mang lại