ca khúc cách mạng

“Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

Đó là chủ đề Liên hoan Tuyên truyền ca khúc cách mạng do Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào tối ngày