Cà Mau gồng mình trong đại hạn

Cà Mau gồng mình trong đại hạn!

Sau chuyến đi kiểm tra thực tế những gì mà hạn hán gây hại nghiêm trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh của Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình, cùng