Cải cách tư pháp

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc tại Cà Mau

Chiều 7/12, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, do ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án