Cải tạo ao đầm

Cải tạo ao đầm nuôi tôm đúng quy định, hướng đến bảo vệ môi trường

Để có được vụ nuôi tôm thuận lợi, thành công, thì khâu cải tạo đất, sên vét ao đầm là một trong những khâu quan trọng. Thực hiện đúng những quy