Cải thiện các chỉ số

Cải thiện các chỉ số thành phần thấp điểm là nhiệm vụ trọng tâm

Thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải vừa có ý kiến yêu