Cán bộ ngành Y tế

“Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh”

Đó là chủ đề Hội thi tuyên truyền vừa được Sở Y tế tổ chức. Đơn vị Bệnh viện huyện Trần Văn Thời đã đoạt giải Xuất sắc.