Cần xử lý ngay

Cần xử lý ngay, giải quyết dứt điểm những bức xúc của dân

“Dây điện kéo ngang trên mái nhà dân; xây dựng cống làm sụt nhà dân mà không khắc phục... là những vấn đề địa phương cần chủ động phối hợp với