Cảnh sát biển

“Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đến với Rạch Gốc

Ngày 3/10, tại UBND thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển), Hải đoàn 42 Cảnh sát biển (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4) phối hợp cùng chính quyền