Cảnh sát biển Việt Nam

Tỉnh ủy Cà Mau và Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

Chiều ngày 25/9, tại Tỉnh ủy Cà Mau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) tổ chức Hội nghị